Опционные договора: быть ли законодательному определению?

Дмитрий Митрюшин, директор LEXLIGA Law Firm

17 січня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Постанову № 1820-VIII про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» (реєстр. № 4470), поданого народними депутатами України Пташник В.Ю., Кривенком В.В. та іншими народними депутатами України.

Одне із важливих питань, яке мало бути визначене цим законом – внесення у Цивільного кодексу України додаткової глави (гл. 77-1), присвяченої визначенню опціонних договорів як окремого виду цивільно-правових договорів.

Так, у проекті запропоновано законодавчо закріпити таке формулювання: «за опціонним договором одна сторона на умовах, передбачених цим договором, має право вимагати увстановлений договором строк від іншої сторони вчинення передбачених опціонним договором дій (в тому числі сплатити усі грошові кошти або прийняти майно) і при цьому, якщо перша сторона не заявить вимогу у зазначений строк, дія опціонного договору припиняється».

(До речі, така ж слово в слово зміна була запропонованаще законопроектом, внесеним Кабінетом міністрів України у лютому 2016 року. Але вже за два місяці (в квітні) проект відкликано. Натомість у цьому ж місяці законопроект з тим же текстом щодо опціонних договорів зареєстровано знову.)

Зазначене поняття, в принципі, викладене досить точно і правильно, але варто відзначити, щогодилося б більш пильно узгодити зміст цього терміну, передбаченого в Законопроекті, із змістом відповідних термінів у Податковому кодексі України. Це попередило б виникненняправовихколізій. На це, зокрема, звернув увагу в своєму висновку Комітет з питань правової політики та правосуддя.

Якщо більш детально, то проблемастосувалася визначення змісту термінів: «дериватив» та «опціон».Так, відповідно до Податкового кодексу України опціон відноситься до деривативів. Дериватив, як встановлює Податковий кодекс,– стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Опціон, відповідно до вказаного кодексу, – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов’язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу.

Ще досить гостро в процесі обговорення постало питання чи пасує взагалі таке доповнення (мовиться про гл. 77-1 «Опціонний договір») до Цивільного кодексу України, аджевідносини за опціонними договорами доцільніше врегулювати у спеціальних законах України з питань регулювання ринків фінансових послуг, цінних паперів та їх похідних, оскільки сферою застосування таких договорів є саме фінансовий ринок. Хоча, треба розуміти, що форвардний контракт, ф’ючерсний контракт та опціон, щоз’єднані спільним поняттям деривативи, є конкретним видом попередніх договорів, загальні положення про можливість і порядок укладення яких вже врегульовано як Цивільним (стаття 635), так і Господарським кодексами України (стаття 182). Тож закріплення у Цивільному кодексі визначення «опціонного договору» загалом логіці цього акту не суперечило б.

Таким чином, попри деякі спірні моменти, були впевнені очікування, що поняття опціонного договору зрештою знайде своє визначення у законодавстві.

Що ж відбувається далі?

17 березня 2017 року Головне юридичне управління проаналізувало текст проекту Закону і своїх зауважень в частині, що стосується опціонних договорів не висловило, і хоч відзначило необхідність додаткового техніко-юридичного доопрацювання тексту, все ж 23 березня закон розглянули у другому читанні. Більш того, його було прийнято (279 голосів «за») та 03 квітня відправлено на підпис Президентові України. … Та от зміни, що стосувалися визначення опціонних договорів із остаточної редакції законопроекту зникли…

Отож, чи бути законодавчому визначенню опціонних договорів – питання залишається відкритим…


КОНТАКТЫ

Для обратной связи заполните форму ниже.

03067, Украина, г.Киев, ул.Гарматная, 8
(063) 977 7171
(063) 977 7171
contact(a)lexliga.com
lexliga.com