Чи є обовʼязковим укладення колективного договору на підприємстві?

Автор: LEXLIGA Law Firm

Розглянемо докладно питання щодо обовʼязковості укладення колективного договору на підприємстві між власником (уповноваженим ним органом (особою) і первинною профспілковою організацією (представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників) та знайдемо відповідь на питання: чи є відповідальність за відсутність колективного договору на підприємстві? Статтею 11 Кодексу законів про працю України та статтею 2 Закону України «Про колективні договори» встановлено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Окрім українського законодавства, укладення колективного договору регулюється Конвенцією Міжнародної організації праці «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів» № 98 від 01 липня 1949 року, яка ратифікована Україною 14 вересня 1956 року.

У статті 4 вказаної Конвенції встановлено: там, де це потрібно, вживають заходів, що відповідають умовам країни, з метою заохочення й сприяння повному розвиткові й використанню процедури ведення переговорів на добровільних засадах між підприємцями чи організаціями підприємців, з одного боку, та організаціями трудівників, з другого боку, з метою регулювання умов праці шляхом укладення колективних договорів. Пунктом 1 Рекомендації Міжнародної організації праці щодо колективних договорів № 91 від 29 червня 1951 року передбачено, що шляхом погодження або через законодавство залежно від умов країни повинні встановлюватися системи, що відповідають місцевим умовам, для опрацювання, укладення, перегляду та поновлення колективних договорів чи для надання сприяння сторонам у опрацюванні, укладенні, перегляді та поновленні колективних договорів.

Таким чином, зважаючи на норми національного та міжнародного законодавства, можна зробити висновок щодо необовʼязковості укладення колективного договору, так як зазначеними нормами прямо не передбачено такого положення, а зазначено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Щодо відповідальності за відсутність колективного договору на підприємстві слід зазначити, що чинним законодавством будь-якої відповідальності за це не встановлено. Закон України «Про колективні договори і угоди» передбачає відповідальність лише за ухилення від участі в переговорах, за порушення і невиконання колективного договору, угоди, а також за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів.

Зв'яжіться з нами

Якщо Ви бажаєте, щоб ми зв'язались з Вами, заповніть форму нижче.

03067, Україна, м.Київ, вул.Гарматна, 8
+380442273827
+380442273827
contact(a)lexliga.com
www.lexliga.com