Використання благодійних (громадських) організацій у передвиборній агітації


Стаття юриста LEXLIGA Law Firm Володимира Злобіна

У Конституції України зазначається, що Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, в якій є народ.

Конституційне закріплення влади народу зумовлює необхідність запровадження певних механізмів її реалізації. Зокрема, як встановлено в частині другій статті 5 Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Це засадниче положення конкретизується приписом статті 69 Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Молода українська демократія ще не досягла того рівня, коли народ здійснює своє волевиявлення через розум, нажаль багато людей обирають через почуття і саме на це розраховують деякі кандидати на державні посади, використовуючи під час своїх передвиборних компаній організації, метою діяльності котрих є благодійність.

Благодійною організацією, як визначено у п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 р. (надалі – Закон № 5073), вважається юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. Відповідно до пункту 2 цієї ж норми закону, під благодійною діяльністю розуміється – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Сферами благодійної діяльності є:

 1. освіта;
 2. охорона здоров’я;
 3. екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 4. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 5. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 6. соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 7. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 8. наука і наукові дослідження;
 9. спорт і фізична культура;
 10. права людини і громадянина та основоположні свободи;
 11. розвиток територіальних громад;
 12. розвиток міжнародної співпраці України;
 13. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 14. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 15. сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

І хоча законодавцем у ч. 3 ст. 3 Закону № 5073, встановлено заборону у використанні благодійних організації в політичній діяльності, а саме – благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації, не зважаючи на це, у виборчих компаніях останнього часу виборці зіткнулися із великою кількістю випадків, коли кандидати або партії опосередковано використовували діяльність благодійних організації у своїй передвиборній агітації.

Так, кандидати на державні посади починали «агітаційну» компанію за себе в рамках діяльності благодійного фонду набагато раніше за офіційну дату старту виборчої компанії, за рахунок фонду (у назві яких найчастіше фігурували прізвища кандидатів) значно перевищували суму бюджету компанії і вели непрямий підкуп виборців від імені фонду, а не себе.

Як приклад можна навести матеріали адміністративної справи № 2а-11163/12/2070, згідно якої, Позивач, звертаючись із адміністративним позовом до Харківського окружного адміністративний суду, просив суд визнати факт підкупу виборців кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 176 Особа_4 у вигляді надання громадянам безкоштовних окулярів. В ході судового розгляду справи судом було встановлено, що Відповідач на зустрічі з громадянами надав їм безкоштовні окуляри, що підтверджується публікацією у Вовчанській районній газеті «Хлібороб» в статті «В гурті, за щедрим столом і з чудовим настроєм». При цьому, з пояснень Відповідача вбачається що безкоштовне надання окулярів громадянам відбулось в рамках соціального проекту «Бачити очима і серцем», за рахунок Харківської обласної організації Фонду «Турбота», що на його думку не може вважатися підкупом.

Аналогічно, по адміністративній справі № 2а/1770/3418/2012, Позивач у своїй позовній заяві просив Рівненський окружний адміністративний суд визнати дії Відповідача (Кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 155) по залученню благодійного фонду «Благодійний фонд «Наш Край» та дії по залученню Вісника вказаного благодійного фонду до проведення своєї передвиборної агітації – неправомірними. А саме, як було встановлено судом, під час урочистих масових заходів приурочених святкуванню Дня Незалежності України, по закінченню футбольного матчу за участю команди с.Орв`яниця, після виступу Відповідача, в якому він представився як кандидат в народні депутати України і одночасно висвітлював діяльність Благодійного фонду «Наш Край», футбольній команді в особі її тренера, особами в футболках з емблемами Благодійного фонду «Наш Край» було офіційно вручено комплект нової футбольної форми.

У свою чергу, статтею 45 Закону України «Про вибори народних депутатів України», встановлено, що витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій, або кандидатів у депутати в одномандатних округах. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел, незалежно від наявності погодження з партіями – суб'єктами виборчого процесу чи кандидатами у депутати, забороняється. Стосовно виборів до місцевих органів влади або виборів Президента, то подібні норми, що регулюють фінансове та матеріально-технічне забезпечення їх підготовки та проведення, також унормовано розділом Х Закону України «Про місцеві вибори» та розділом VІ Закону України «Про вибори Президента України» відповідно.

Тобто, законодавством України про вибори чітко визначені джерела фінансування передвиборних агітаційних заходів, серед яких благодійні організації відсутні. Але, як вбачається з наведених вище прикладів, кандидати в депутати оминали вимоги виборчого законодавства, посилаючись на те, що заходи були благодійними та проводилися поза передвиборної компанії кандидата, а подарунки здійснювалися за рахунок громадських організацій і вони до них не мають жодного відношення.

На цей випадок Пленум Вищого адміністративного суду України у постанові № 5 від 05 лютого 2016 року «Про узагальнення практики щодо особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, інших суб’єктів виборчого процесу, пов’язаних з підкупом виборців» зазначає, що «з аналізу вказаних норм вбачається, що заборона надання виборцям безоплатно чи на пільгових умовах матеріальних цінностей поширюється на будь-які благодійні фонди, громадські організації, що надають під час виборчого процесу закладам благодійну допомогу (тим більше засновниками яких є кандидати у депутати), якщо такі дії прямо пов’язуються з конкретним кандидатом у депутати. Така допомога має розцінюватись як підкуп виборців». Також «за певних обставин лише оголошення імені кандидата в депутати (під час проведення заходів – прим. автора) чи на пост Президента України навіть без вказівки на його статус, може бути розцінено як передвиборна агітація, яка заборонена виборчими законами (зокрема, частиною 14 статті 74 Закону про вибори народних депутатів України)».

При цьому, Пленум ВАСУ звертає увагу адміністративних судів на те, що «Законом від 14.10.2014 № 1703-VІІ (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України) криміналізовано відповідальність за непрямий підкуп виборців, який здійснюється під час передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством)».

Отже, судова гілка влади висловила свою позицію з питання опосередкованої участі благодійних організацій у передвиборній агітації того чи іншого недобросовісного кандидата, а тому сподіваємось що у подальшому такі організації будуть займатися суто своєю статутною діяльністю у сфері, визначеній Законом № 5073. В іншому випадку, як наголошено у постанові Пленуму ВАСУ, повноцінна кваліфікація такого протиправного діяння та притягнення винних до відповідальності відбуватиметься в порядку кримінальної юрисдикції.


Зв'яжіться з нами

Якщо Ви бажаєте, щоб ми зв'язались з Вами, заповніть форму нижче.

03067, Україна, м.Київ, вул.Гарматна, 8
063 977 7171
063 977 7171
contact(a)lexliga.com
www.lexliga.com